kwsp

Tahukah Anda Tentang 17 Jenis Pengeluaran KWSP Terkini?

Kepentingan hampir kesemua rakyat Malaysia di hari tua adalah terjamin daripada segi kewangan dengan wujudnya Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 yang membawa pada penubuhan institusi kewangan atau juga dikenali sebagai sebuah institusi keselamatan sosial, iaitu Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Ia berfungsi dengan mewajibkan majikan membayar caruman KWSP bagi pekerja masing-masing, tertakluk pada akta yang tersebut. Oleh kerana tujuan asasnya adalah untuk menyediakan faedah persaraan, ramai beranggapan wang KWSP hanya boleh dikeluarkan setelah umur pencen atau selepas bersara. Namun, tanggapan itu salah! Anda tidak perlu risau. Sebenarnya, ada pelbagai jenis pengeluaran KWSP yang dibolehkan.

 

kwsp
kwsp

Sistem pengurusan KWSP sentiasa ditambahbaik dan dikemas kini dari masa ke masa. Baru-baru ini, Timbalan Perdana Menteri wanita pertama Malaysia juga merangkap Menteri Pembangunan Wanita Malaysia, Datuk Seri Dr Wan Azizan Wan Ismail telah mengusulkan cadangan tentang pembayaran KWSP kepada suri rumah sebanyak 2% daripada gaji suami yang mana dilihat dapat membela nasib ramai wanita di Malaysia yang kebanyakannya memilih untuk menjadi suri rumah tangga sepenuh masa. Oleh itu, suri rumah sekalian, anda harus bersiap sedia memahami sistem KWSP termasuk jenis pengeluaran KWSP bagi memudahkan anda di masa hadapan.

Secara amnya, akaun KWSP ahli terbahagi kepada 2 iaitu Akaun 1 dan Akaun 2 masing-masing adalah sebanyak 70% dan 30%. Setelah berusia mencecah umur 55, ahli akan memiliki 2 akaun iaitu Akaun Emas dan Akaun 55. Menerusi laman web rasmi KWSP di halaman jenis-jenis pengeluaran yang dikemaskini pada tarikh 1 Januari 2018 yang lalu, terdapat sebanyak 17 jenis pengeluaran KWSP yang dibolehkan.

Berikut adalah senarai ringkas jenis pengeluaran tersebut:

1. Pengeluaran Hilang Upaya
2. Pengeluaran Meninggalkan Negara
3. Pengeluaran Untuk Pendidikan
4. Pengeluaran Mengurangkan Baki Pinjaman Perumahan
5. Pengeluaran Umur 50 Tahun
6. Pengeluaran Umur 55 Tahun
7. Pengeluaran Umur 60 Tahun
8. Pengeluaran Pekerja Berpencen & Pengeluaran Pesara Pilihan
9. Skim Pelaburan Ahli
10. Pengeluaran Untuk Membina Rumah Atau Membeli Rumah
11. Pengeluaran Untuk Bayaran Bulanan Pinjaman Perumahan
12. Pengeluaran Kematian
13. Pengeluaran Haji
14. Pengeluaran Perumahan PR1MA
15. Pengeluaran Simpanan Melebihi RM 1 Juta
16. Pengeluaran Perumahan Fleksibel
17. Pengeluaran Kesihatan

Pengeluaran sebelum persaraan biasanya dibolehkan daripada akaun 2 sahaja. Tetapi, ada juga yang dibolehkan daripada kesemua akaun seperti untuk Pengeluaran umur 55 tahun dan Pengeluaran Umur 60 tahun. Akaun 1 iaitu sebanyak 70% daripada jumlah caruman diasingkan untuk pelaburan bagi mendapatkan faedah persaraan. KWSP boleh dikatakan antara prospek pelaburan yang memberi pulangan dividen tahunan yang agak banyak dan stabil dengan tahun 2017 menyaksikan kadar dividen tertinggi sebanyak 6.90 bagi simpanan konvensional dan 6.40 bagi simpanan shariah.

Dari segi pengeluaran dengan tujuan perumahan pula, ia dapat membantu ahli daripada segi memiliki tempat tinggal sendiri. Daripada senarai yang disediakan, kita dapat lihat bahawa terdapat beberapa jenis pengeluaran yang berkaitan dengan perumahan. Namun, daripada kesemua itu, tiada pengeluaran dibenarkan bertujuan untuk ubahsuai rumah, membaiki, menyelesaikan baki pinjaman rumah ketiga atau rumah yang dibeli di luar negara atau membeli tanah sahaja.

Syarat-syarat dan keperluan permohonan adalah berbeza antara kesemua jenis pengeluaran yang disebutkan. Pastikan anda memeriksa dahulu syarat-syarat yang berkait dan sediakan dokumen yang diperlukan bagi memastikan kelancaran proses.

Amaran! Anda dinasihatkan supaya tidak mengemukakan dokumen palsu dalam proses permohonan serta tidak membuat sebarang kenyataan tidak benar. Anda juga tidak boleh menggunakan wang yang diperoleh dengan maksud selain daripada yang dipohon walaupun maksud asal tidak dapat dicapai bukan berpunca daripada anda. Sekiranya anda didapati melakukan kesalahan tersebut, anda boleh dipenjarakan atau didenda atau kedua-duanya sekali.

Bagi mendapatkan borang permohonan pengeluaran dan maklumat tambahan serta perkembangan semasa tentang jenis pengeluaran KWSP, anda bolehlah melayari laman web KWSP sendiri iaitu: http://www.kwsp.gov.my/portal/ms/member/member-responsibility/withdrawal/types-of-withdrawals. Sekiranya terdapat persoalan atau sekiranya anda ingin mengemukakan maklumbalas, bolehlah pergi ke halaman berikut ini dan isi butiran tentang maklumbalas anda: http://enquiry.kwsp.gov.my/ .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *