free web stats

Penafian

Sebarang artikel yang ditulis di blog ini bertujuan untuk memberi perkongsian maklumat. Artikel yang dipaparkan mungkin tidak sebaik bertanding dengan nasihat dari professional. Jadi jika mempunyai keperluan maklumat yang selanjut, sila rujuk kepada ahli professional yang pakar dalam bidang masing masing untuk mendapatkan pengesahan maklumat.

Komen Blog

Pemilik blog ini mempunyai hak untuk mengedit atau memadam sebarang komen yang diserahkan ke blog ini tanpa notis jika:

  • Komen dianggap spam atau spam yang boleh dipersoalkan.
  • Komen termasuk pelacuran.
  • Komen yang mengandungi bahasa atau konsep yang boleh dianggap menyinggung perasaan.
  • Komen yang menyerang seseorang secara individu (termasuk agensi).

Iklan Blog

  • Penulis blog tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa bentuk maklumat pengiklanan di blog.
  • Penulis blog mempunyai hak untuk menolak sebarang bentuk iklan atau sekiranya hanya melanggar surat ikatan atau mana-mana undang-undang di Malaysia.
  • Tiada notis akan diberikan dan sebarang wang pengiklanan (jika ada) tidak akan dikembalikan.

Terma dan syarat

Semua kandungan yang disediakan di blog ini hanya untuk tujuan maklumat sahaja. Pemilik blog ini tidak memberi gambaran mengenai ketepatan atau kesempurnaan mana-mana maklumat di laman web ini atau didapati dengan mengikuti mana-mana pautan di laman web ini. Pemilik tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kesilapan atau ketinggalan dalam maklumat ini atau untuk ketersediaan maklumat ini. Pemilik tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerugian, kecederaan, atau ganti rugi dari paparan atau penggunaan maklumat ini.